Dla startup'ów

DLA START-UP’ÓW

Wspomagamy rozwój firm rozpoczynających działalność (start-up’ów), zwłaszcza podejmujących projekty innowacyjne.

Częściowo działalność ta ma charakter pro-bono, co oznacza, że jest całkowicie bezpłatna.

W ramach tej działalności pomagamy start-up’om w:

  • wyborze prawnej formy działania,
  • weryfikacji założeń biznesowych,
  • opracowywaniu biznes-planów.

Na późniejszym etapie działalności start-up’a, już na zasadach komercyjnych oferujemy doradztwo w zakresie:

  • opracowania strategii komercjalizacji,
  • pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich,
  • pozyskiwania inwestora (w zależności od potrzeb),
  • przejścia z fazy opracowywania produktu do fazy sprzedaży.