Innowacje i transfer technologii

Innowacje i transfer technologii

Konkurencyjność przedsiębiorstwa, a zatem popyt na jego usługi i produkty, w dużym stopniu jest uzależniona od wdrażania innowacji i stymulowania zainteresowania nowymi rozwiązaniami.  Jednak właściciele małych i średnich firm są zbyt zajęci, aby szukać nowych pomysłów i wcielać je w życie, z powodu innych, konkurencyjnych priorytetów biznesowych i braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Właściciele małych przedsiębiorstw pozostają jednak otwarci na rozwiązania, które pomogłyby im poświęcać więcej czasu na innowacje.

Wydzielanie w małym i średnim przedsiębiorstwie specjalnej struktury (działu, biura) innowacji najczęściej jest nieefektywne ekonomicznie. Po prostu mała firma aż takich potrzeb nie ma. Przydzielenie tego zadania jako dodatkowego innemu pracownikowi oznacza, że zawsze będzie miało ono niski priorytet, przez co przedsiębiorstwo będzie traciło potencjalne szanse rozwojowe.

Tu pojawia się szansa stwarzana przez Biuro Innowacji Gospodarczych. Wypełniamy lukę w komunikacji między naukowcami a przedsiębiorcami.

Na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy potrzeb innowacyjnych firmy poszukujemy rozwiązań, które przydałyby się w przedsiębiorstwie, a były niedawno opracowane we współpracujących z nami jednostkach naukowych. Jeśli takich rozwiązań nie ma – inicjujemy podjęcie prac na zlecenie zainteresowanej firmy. Negocjujemy także warunki prawne i finansowe udostępnienia innowacji zainteresowanemu przedsiębiorcy.

Pod względem patentowania i innych form wynalazczości instytucje nauki są w Polsce bardziej aktywne niż firmy. Aby rzeczywiście zbliżyć oba środowiska, należy przełamać wiele wzajemnych uprzedzeń. Na styku nauki i biznesu od lat panuje bariera zaufania. Jej głównym powodem są biurokracja i nieefektywność administracji na uczelniach oraz  brak rozwiązań prawnych. Dzięki naszemu doświadczeniu radzimy sobie z tymi problemami – a nasi klienci – przedsiębiorstwa – dostają przygotowaną dla nich wyniki badań przygotowane do wdrożenia.